Privacybeleid

Wij gaan altijd zorgvuldig met persoonlijke gegevens om en vertellen hieronder meer over de verwerking van de benodigde gegevens. Omdat het privacybeleid kan worden gewijzigd, wordt er geadviseerd om regelmatig het privacybeleid te lezen. De laatste versie (8 augustus 2018) van het privacybeleid is op www.yooors.nl te vinden. Als er vragen zijn, kan er altijd contact met Yooors worden opgenomen.

Inhoudsopgave
1 – Identiteit
2 – Toepasselijkheid
3 – Automatisch gegeneerde gegevens
4 – Persoonsgegevens
5 – Bewaartermijn

1 – Identiteit
Yooors B.V. (Yooors), is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die ter beschikking worden gesteld. Yooors is gevestigd aan de Kwarts 11, 3893 ED te Zeewolde (KvK: 69628173).

2 – Toepasselijkheid
Het privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die Yooors verwerkt van iedereen die contact heeft of heeft gehad met Yooors. Daaronder vallen de bezoekers, klanten en andere (zakelijke) contactpersonen. Yooors verwerkt persoonsgegevens voor haar bedrijfsvoering. Welke gegevens er worden verwerkt is verschillend per situatie. Om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te bevorderen maakt Yooors gebruik van de diensten van derden, zoals voor het verzenden van een bestelling. In dat geval worden alleen de (NAW) gegevens met derden gedeeld, zodat wij op die manier onze kant van de overeenkomst na kunnen komen.

3 – Automatisch gegenereerde gegevens
Om er voor te zorgen dat de website goed functioneert, wordt automatisch gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoekers verzameld en verwerkt. Dit wordt gedaan met als doel om de bezoekers een prettige winkelbeleving te laten ervaren. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat voornamelijk uit technische aanpassingen met betrekking tot het functioneren van de website. De informatie die wordt verzameld betreft:

  • Het type apparaat, besturingssysteem en browser
  • Het IP-adres en bijbehorende host name
  • De bezochte pagina’s en de bekeken producten
  • Gegevens van de inlogsessie en gekozen waardes
  • Om informatie te versturen omtrent de eigen producten en diensten van Yooors 
  • Om te reageren op vragen, berichten en/of klachten van bezoekers
  • Om geanonimiseerde statische gegevens op te stellen
  • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren

4 – Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn verschillende soorten gegevens die terug te leiden zijn naar het individu. Informatie zoals: Naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres zijn persoonsgegevens. Ook het IP-adres, informatie die wordt opgeslagen in het persoonlijke account en de bestelgeschiedenis vallen onder persoonsgegevens. Het kan ook zijn dat wij persoonsgegevens krijgen via anderen, bijvoorbeeld als iemand een cadeau direct naar de ontvanger verstuurt. Yooors ontvangt dan de NAW-gegevens om het pakket naar de juiste persoon te verzenden.
Account
Door een persoonlijke account aan te maken kan er gemakkelijker en sneller een nieuwe bestellingen worden geplaatst via Yooors. In het persoonlijke account worden de volgende gegevens opgeslagen: Naam, bezorg- en factuuradres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres en de geboortedatum als die is opgegeven. In het persoonlijke account wordt ook de bestelgeschiedenis en eventuele afleveropties en digitale artikelen (downloads) opgeslagen. Na het aanmaken van een persoonlijke account, bewaren wij de gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Als er na 7 jaar niet meer bij ons is ingelogd, dan verwijderen wij het account en de gegevens. Daarnaast kan er altijd een verzoek worden gedaan om het persoonlijke account en de gegevens te laten aanpassen of te verwijderen door een bericht te sturen.
Bestelling
Om je bestelling te kunnen verzenden zijn er bepaalde gegevens nodig. Niet alleen voor het versturen van het pakket, maar ook om je op de hoogte te houden over je bestelling en eventuele retouren zijn jouw gegevens nodig. Persoonlijke informatie zoals je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer verzamelen wij om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Tot slot worden ook de eventuele opmerkingen bij de geplaatste bestellingen opgeslagen.
Contact
Er kan dag en nacht contact met ons worden opgenomen: Via SMS of WhatsApp, per e-mail, telefonisch op afspraak of door het contactformulier in te vullen. Wanneer het vraagstuk is afgehandeld worden de aantekeningen van het contact verwijderd.

5 – Bewaartermijn
Yooors bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, tenzij op grond van de Wet anders is vereist. Ieder individu heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Voor inzage in jouw persoonsgegevens die Yooors heeft verwerkt, kan een schriftelijk inzageverzoek worden gedaan. Als de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kan er een aanvullend verzoek worden gedaan om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Het schriftelijke verzoek kan worden gestuurd naar: info@yooors.nl onder vermelding van Privacybeleid. Yooors behandelt het verzoek binnen 4 weken.